Scholing Signaleren zingevingsbehoefte in de palliatieve fase