Zorgverleners

Aandacht voor zingeving en levensvragen hoort bij ons allemaal. Het doel van het Centrum voor Levensvragen is dat ondersteuning bij zingeving en levensvragen bereikbaar en beschikbaar is voor iedereen in de regio West-Brabant en Tholen. Naast begeleiding hebben wij ook aanbod voor professionals en vrijwilligers in de zorg- en hulpverlening. Zo organiseren wij scholingen en themabijeenkomsten. Wij kunnen voorlichting geven over geestelijke verzorging.  Ook kunnen wij aansluiten bij een multidisciplinair overleg in de eerstelijn. De komende maanden wordt ons aanbod voor zorgverleners en vrijwilligers verder uitgebreid. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Deskundigheidsbevordering

Momenteel worden er twee trainingen aangeboden: de scholing Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase en de scholing De kracht van rituelen. Klik op de desbetreffende scholing voor meer informatie en aanmelden. Op de digitale leerwerkplaats van PZNL kan de gratis online cursus Zingeving in de palliatieve zorg gevolgd worden. Dit is een laagdrempelige cursus over signaleren en praten met patiënten en hun naasten over zingeving.