Zinvol Thuis

Zinvol Thuis

Om de start van ons regionale Centrum voor Levensvragen te markeren, organiseren wij op donderdag 6 februari 2020 het symposium Zinvol Thuis. Op laagdrempelige en interactieve wijze staan wij stil bij levensvragen, zingeving en geestelijke verzorging. Ook wordt er praktische informatie gegeven over het Centrum voor Levensvragen. Deelname is gratis.

Doelgroep

Bent u arts, zorgverlener of vrijwilliger en werkt u met ouderen, palliatieve patiënten of hun naasten in de thuissituatie (eerstelijn)? Dan is dit symposium interessant voor u! Ook alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Locatie

TWB Thuiszorg met Aandacht. Belder 2-4 in Roosendaal.

Programma

16.30 – 17.15    Inloop

17.15 – 17.25    Openingswoord en presentatie Centrum voor Levensvragen

17.25 – 18.00    Plenaire lezing over geestelijke verzorging, met muzikaal intermezzo

18.00 – 18.40    Pauze met eenvoudige maaltijd

18.40 – 19.30    Workshops

19.30 – 19.50    Praktische informatie Centrum voor Levensvragen

19.50 – 20.00    Muzikaal intermezzo en afsluiting

Muzikaal intermezzo

De muzikale intermezzo’s worden verzorgd door het duo Bas & Ed. Geestelijk verzorger Bas van der Sijde en muziektherapeut Ed van Dijk brengen verhalen met muzikale omlijsting. Korte verhalen met een lied die spreken tot de verbeelding en verdieping brengen aan thema’s als palliatieve zorg, zingeving en eenzaamheid. Klik hier voor meer informatie.

Workshops

Om te proeven van wat geestelijke verzorging is en welke ondersteuning wij als Centrum voor Levensvragen kunnen bieden, kunt u op het symposium deelnemen aan één van de vier verschillende workshops. De workshops staan hieronder omschreven. Iedere workshop heeft een beperkt aantal deelnemers. U kunt daarom bij uw aanmelding een eerste en een tweede voorkeur opgeven. 

Workshop 1 – Op zoek naar levensvragen
Levensvragen zijn niet altijd duidelijk aanwezig. Soms liggen ze verborgen onder gevoelens van boosheid, angst en verdriet. Of ze liggen verscholen onder lichamelijke en/of psychische klachten. In deze workshop ontdekken we aan de hand van een casus hoe we levensvragen naar boven kunnen halen. Hoe we de “vraag achter de vraag” kunnen vinden. We kijken vervolgens naar wat de rol van de zorgverlener is en wat de rol van de geestelijk verzorger. 

Door: Jorien Schippers, geestelijk verzorger. 

Workshop 2 – De kracht van rituelen
Spiritualiteit is een begrip waar we vaak een beetje verlegen mee zijn. Het is echter onlosmakelijk verbonden met de (palliatieve) zorg en neemt een belangrijke plek in naast goede lichamelijk, emotioneel en sociale zorg.  Deze workshop is als een proeverij: wat kan jij met rituelen in de zorg? Als voorgerecht nemen we de vraag: wat zijn rituelen eigenlijk? Het hoofdgerecht is de ontdekkingstocht: wat rituelen in de zorg kunnen toevoegen. Als nagerecht staan we stil bij de doorverwijzing naar een rituelenspecialist: de geestelijk verzorger. 

Door: Madeleine Timmermann, geestelijk verzorger. 

Workshop 3 – Zingeving in verschillende culturen
Als zorgverlener kom je in aanraking met mensen uit verschillende culturen. In deze workshop bespreken we aan de hand van de film “Ik heb een dokter in Marokko” een aantal culturele verschillen, waarbij ook rituelen rondom het levenseinde aan bod komen. Het doel van deze workshop is om mensen die in de zorg werken een verrijkend beeld te geven van een andere beleving en verwachting van zorg en begeleiding rondom het levenseinde.

Door: Saïda Aoulad Baktit, geestelijk verzorger. 

Workshop 4: De Schatkist: innerlijke ruimte ontdekken
Innerlijke ruimte ervaren is het geheim van spirituele zorg. In deze workshop sta jij als zorgverlener zelf centraal en de vraag hoe jij die ruimte vult (of soms leeg laat). We openen een schatkist met parels van ervaringen. We verdiepen ons in het diamantmodel van Carlo Leget. Tenslotte ontwerpen we onze eigen gouden route met zelfgekozen halteplaatsen waardoor je vol moed, inspiratie en energie weer op pad gaat. Ga je mee schatgraven?

Door: Beatrijs Hofland, geestelijk verzorger. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het symposium middels onderstaand inschrijfformulier. Om ervoor te zorgen dat iedereen deel kan nemen aan een workshop die bij zijn of haar interesse ligt, vragen wij u een eerste en een tweede voorkeur op te geven. Velden met een * zijn verplicht. U kunt zich inschrijven t/m vrijdag 31 januari. Wij bevestigen uw aanmelding per mail.