Scholing Rituelen

De kracht van rituelen in de palliatieve zorg

De WHO definitie palliatieve zorg stelt dat palliatieve zorg meer omvat dan goede lichamelijke, psychische en sociale zorg. Ook de spirituele dimensie is onlosmakelijk met palliatieve zorg verbonden. Wat die spirituele dimensie inhoudt en hoe deze vormgegeven kan worden is echter nog niet zo eenvoudig gezegd, laat staan gedaan. Door de toepassing van rituelen kunnen we spiritualiteit concreter maken en overwinnen we de verlegenheid die we vaak voelen als het gaat over de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. We vatten het concept ‘rituelen’ breed op en beperken ons niet tot religieuze rituelen. Rituelen zijn handelingen die niet louter functioneel zijn, maar een symbooldimensie hebben. Dit kan het aansteken van een kaars zijn, maar ook het met aandacht aansluiten van een pomp ten behoeve van de pijnstilling.

Doel

Het doel van deze trainingsmodule is om verzorgenden, verpleegkundigen en (huis)artsen vertrouwd te maken met ritueel handelen en hen toe te rusten om de spirituele dimensie vorm te geven door na te denken over de manier waarop zij handelen.

Doelgroep

De trainingsmodule richt zich in de eerste plaats op zorgverleners in de palliatieve zorg, zowel zorgverleners die werkzaam zijn in thuissituaties (verzorgenden, verpleegkundigen en (huis)artsen), en zorgverleners werkzaam in hospices, verpleeghuizen en gespecialiseerde ziekenhuisafdelingen. De trainingsmodule kan een vervolgzijn op een (basis-)cursus Zingeving en Spiritualiteit in de palliatieve zorg, maar kan ook als zelfstandige module gevolgd worden.

Inhoud

De trainingsmodule bestaat uit één dagdeel van drie uur. In de training wordt gewerkt met diverse casussen. Vanuit inzicht in de spirituele dimensie in de palliatieve zorg en in de functie en kracht van rituelen leren de cursisten hoe zij zorghandelingen van een louter functionele ook een symbooldimensie kunnen geven.

Lesgroep

Docent is Madeleine Timmermann, geestelijk verzorger. De trainingsmodule bestaat uit één dagdeel van 3 uur. Maximaal 15 deelnemers. Na afloop van de training ontvangen de cursisten een Certificaat van Deelname. Geaccrediteerd met 3 punten voor verpleegkundigen en verzorgenden die geregistreerd staan bij de V&VN.

De eerstvolgende lesdag is: datum volgt