Actieonderzoek Linking-Zin

Linking-Zin is een onderzoek naar ondersteuning op het gebied van zingeving. Bij ingrijpende situaties, zoals verandering van gezondheid, verlies van naasten, of bij een terminale ziekte kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen. Voorbeelden daarvan zijn: Hoe kan ik een zinvolle dag beleven? Kan ik nog waardevol zijn voor anderen? Normaal gesproken vinden mensen zelf een manier om met deze vragen om te gaan, bijvoorbeeld door iets te doen of door te praten met een vertrouwd persoon. Soms kan men hier extra ondersteuning bij gebruiken.

Het onderzoek Linking-Zin richt zich op deze situaties waarin er meer ondersteuning nodig is. Wat hebben mensen dan precies nodig en hoe kan dit gerealiseerd worden? Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers en studenten van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam i.s.m. drie netwerken in de regio’s Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden en in onze regio: West-Brabant en Tholen.

Het onderzoek beoogt om een representatief beeld te kunnen schetsen van de behoeften aan zingevingsondersteuning en de concrete mogelijkheden en initiatieven die deze ondersteuning kunnen bieden. Wilt u meer weten of wilt u deelnemen aan het onderzoek? Lees dan de Informatiebrief over het onderzoek Linking-Zin.

Het actieonderzoek Linking-Zin maakt deel uit van het ZonMw Programma Zingeving en Geestelijke Verzorging.