Actieonderzoek Linking-Zin

Linking-Zin is een onderzoek naar ondersteuning op het gebied van zingeving. Bij ingrijpende situaties, zoals verandering van gezondheid, verlies van naasten, of bij een terminale ziekte kunnen zingevingsvragen meer naar voren komen. Voorbeelden daarvan zijn: Hoe kan ik een zinvolle dag beleven? Kan ik nog waardevol zijn voor anderen? Normaal gesproken vinden mensen zelf een manier om met deze vragen om te gaan, bijvoorbeeld door iets te doen of door te praten met een vertrouwd persoon. Soms kan men hier extra ondersteuning bij gebruiken.

Het onderzoek Linking-Zin heeft zich gericht op deze situaties waarin er meer ondersteuning nodig is. Wat hebben mensen dan precies nodig en hoe kan dit gerealiseerd worden? Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers en studenten van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam i.s.m. drie netwerken in de regio’s Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden en in onze regio: West-Brabant en Tholen.

Een Zinpraatkaart is ontwikkeld om makkelijker in gesprek te gaan en daarnaast geeft de Zinvinder een overzicht van hulpmiddelen om meer inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop mensen zin vinden in het leven en in de mogelijke ondersteuning daarbij.

Klik hier voor meer informatie.

Het actieonderzoek Linking-Zin maakt deel uit van het ZonMw Programma Zingeving en Geestelijke Verzorging.