Tips en links

Op deze pagina vind u een overzicht van relevante sites en nuttige documenten. De pagina zal met enige regelmaat worden aangevuld. Heeft u iets wat op deze pagina kan? Neem dan contact met ons op.

Zingevingsvragen: bij wie kun je terecht?

Agora heeft een zeer nuttige infographic ontwikkeld over zingevingsvragen voor vrijwilligers en professionals uit het sociaal domein en de zorg.

https://www.agora.nl/kennisbank/zingevingsvragen-bij-wie-kun-je-terecht/

Wat is geestelijke verzorging?

Op deze website kan je meer algemene informatie vinden over wat geestelijke verzorging is.

www.geestelijkeverzorging.nl

Kaart met Centra voor Levensvragen

Ons Centrum voor Levensvragen is niet uniek, in heel Nederland zijn er al diverse Centra en er komen er nog steeds bij. Kijk hier eens voor een overzicht van alle bestaande centra.

https://geestelijkeverzorging.nl/plattegrond/

Bravis Rustpunt

Het Bravis Rustpunt biedt plek om op adem te komen en om te verblijven bij jezelf of een ander, die het nu moeilijk heeft. Bij dit punt kan je online een kaarsje opsteken en nieuwe kracht op doen door de mooie teksten en beelden.

Bravis Rustpunt – Bravis Stiltecentrum

Groeidocument overzicht praktijken geestelijke verzorging

De VGVZ – beroepsvereniging van geestelijk verzorgers – heeft een groeidocument opgesteld met een overzicht van praktijken geestelijke verzorging, ter ondersteuning van medewerkers gedurende de COVID-19 crisis. Het document is hier te raadplegen:

https://docs.google.com/document/d/1V2xyxGjpkWIGNRvOd8aB5Bk0suttXBGLVfqQFp91NhM/edit

Afscheidsrituelen in tijden van COVID-19

Het afscheidsritueel is een specifieke vorm van begeleiding, waarbij dierbaren of zorgverleners afscheid nemen van de overledene, de persoon herdenken en stilstaan bij het verlies. De COVID-19 pandemie stelt alle betrokkenen voor diverse uitdagingen, onder andere vanwege de afstandsmaatregelen. Het crisisteam van de VGVZ heeft een inventarisatie gedaan en gepubliceerd in de ‘Handreiking afscheidsrituelen voor geestelijk verzorger en zorgverleners in tijden van COVID-10’.

https://vgvz.nl/corona/rituelen/

Evaluatietool (post)-covid

Na alles wat er is gebeurd rondom corona, is het voor sommigen van ons tijd om terug te blikken. Hiervoor heeft Beatrijs Hofland een routekaart ontwikkeld: een vragenlijst om jezelf voor te leggen of in je team te bespreken. Dit is een evaluatie tool om in de (post)-covid periode terug te kijken en met hernieuwde kracht vooruit te kijken. De tool bevat een vragenlijst en een scorekaart en is hier te downloaden.

https://www.zingevingopdekaart.nl/routekaart-zingeving/