Begeleiding

Geestelijke begeleiding thuis

Als u te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis, eenzaamheid of ziekte kan dit diepgaande vragen of twijfels oproepen. Het is mogelijk om kosteloos hulp te vragen aan een geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen in de regio West-Brabant en Tholen. 

De geestelijk verzorger gaat met u in gesprek over uw specifieke situatie en uw levensvragen en gaat samen met u op zoek naar betekenis en zingeving. De geestelijk verzorger helpt bij het vinden van houvast en biedt een geoefend luisterend oor. Deze begeleiding kan ook aan naasten worden geboden. Iedereen kan passende geestelijke verzorging krijgen, welke levensovertuiging u ook heeft.

Telefonische begeleiding door een geestelijk verzorger

Nu een huisbezoek door een geestelijk verzorger niet altijd mogelijk of wenselijk is, biedt het Centrum voor Levensvragen ook telefonische ondersteuning aan thuiswonende ouderen, palliatieve patiënten en hun naasten. Neem hiervoor contact met ons op.

Wanneer kan geestelijke verzorging behulpzaam zijn?

Een geestelijk verzorger kan van betekenis zijn wanneer u behoefte heeft aan:

  • Steun bij eenzaamheid, ziekte, rouw en verlies
  • Het overzien van een moeilijke (morele) beslissing, bijvoorbeeld rondom het levenseinde
  • Het vertellen van uw levensverhaal en/of over ingrijpende gebeurtenissen
  • Het vinden of versterken van inspiratie, kracht en hoop
  • Het vrijuit spreken over een moeilijk thema 

Meer informatie over geestelijke verzorging kunt u hier vinden.

Voor wie?

Professionele geestelijke verzorging aan huis is kosteloos beschikbaar voor alle mensen van 50 jaar en ouder, voor mensen in de palliatieve fase van hun leven en voor hun naasten/mantelzorgers. Ook voor kinderen in de palliatieve fase en hun ouders is hulp beschikbaar via het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest. Er is geen indicatie of doorverwijzing vereist. 

Het Centrum voor Levensvragen in de regio West-Brabant en Tholen is er voor inwoners van de gemeenten Tholen, Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht,  Roosendaal, Halderberge en Rucphen.