Gevolgen Coronavirus voor ons Centrum voor Levensvragen

Gevolgen Coronavirus voor ons Centrum voor Levensvragen

Maatregelen coronavirus

Het zal niemand ontgaan zijn dat het Coronavirus een behoorlijke impact heeft op onze samenleving. De maatregelen die door de overheid en het RIVM zijn opgelegd, hebben ook invloed op ons Centrum voor Levensvragen. Ter bescherming van de cliënten en onze geestelijk verzorgers hebben wij daarom de volgende besluiten genomen:

  • Bij nieuwe aanmeldingen zullen wij in principe geen huisbezoeken afleggen.
  • Bij lopende afspraken zal de geestelijk verzorger zelf de afweging maken over het al dan niet door laten gaan van het huisbezoek. Daarbij houdt de geestelijk verzorger rekening met de ernst van de hulpvraag, de gezondheid van de cliënt en de eigen gezondheid.
  • Als alternatief bieden wij in deze periode telefonische consulten aan.
  • De scholing Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase wordt verzet naar september. Deelnemers hebben hier bericht over gekregen.

Bovenstaande geldt in ieder geval tot en met 28 april. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen het hier melden als er wijzigingen optreden.

We betreuren het ten zeerste dat we onze huisbezoeken moeten beperken, zeker nu deze ziekte veel onrust en eenzaamheid met zich meebrengt. Wij bieden daarom nu ook telefonische begeleiding. Juist voor zieken en ouderen die nu in isolement leven. Heeft u een dringende hulpvraag en wilt u toch op korte termijn een geestelijk verzorger zien, neem dan contact met ons op. Wij zullen met u meekijken naar de mogelijkheden.

Mede namens de geestelijk verzorgers wens ik iedereen veel sterkte in deze periode!

Ninke Schrier, coördinator.